Omistajanvaihdos

DNB Auto Finance Oy perustettiin loppuvuodesta 2018 DNB Bank ASA:n ja Bassadone
Automotive Nordic Oy:n yhteisyritykseksi. DNB Auto Finance on kasvanut vauhdilla
yhdeksi merkittävimmistä autorahoitusyhtiöistä Suomessa. Yrityksen
perustamisvaiheen tultua päätökseen on luonnollista, että omistajarakennetta
selkeytetään. Jatkossa DNB Auto Finance Oy on 100 % DNB:n omistama yhtiö. DNB ja
Bassadone ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Järjestelyllä ei
ole vaikutusta olemassaoleviin rahoitusjärjestelyihin ja sopimuksiin.