1 YLEISTÄ

1.1

DNB Auto Finance Oy, y-tunnus 2960538-8 (”DNB Auto Finance”) kunnioittaa ja turvaa yksityisyyttäsi. Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun käsittelemme henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa (”Tietosuojaseloste”) haluamme tuoda esille, miten varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jotta voisimme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme, meidän on käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Tämä Tietosuojaseloste soveltuu heihin, jotka ovat asiakkaitamme tai edustavat asiakkaitamme, käyttävät palveluitamme ja tuotteitamme sekä heihin, jotka vierailevat verkkosivuillamme.

2 REKISTERINPITÄJÄ

DNB Auto Finance on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja on vastuussa sen varmistamisesta, että käsittely on sovellettavan lainsäädännön mukaista. Olemme myös nimenneet tietosuojayhteyshenkilön, johon voit olla yhteydessä osoitteessa . Löydät yhteystietomme tämän Tietosuojaselosteen lopusta.

3 MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI

3.1

DNB Auto Finance käsittelee henkilötietojasi, jotta voisimme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Sopimusten hallinta ja täytäntöönpano sekä oikeudellisten intressiemme turvaaminen riitatilanteessa,
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen,
 • Markkinointi, mukaan lukien asiakaskohtainen suoramarkkinointi,
 • Menetelmien ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • Hallinnointi yrityskauppojen, rakennejärjestelyjen ym. yhteydessä

Seuraavat taulukot antavat sinulle enemmän tietoa siitä, miksi käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja tallennamme kyseisiä käyttötarkoituksia varten ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi.

Henkilötiedot:

Yhteystiedot kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite. Tiedot luoton myöntämistä varten kuten pankkiyhteystiedot, tietoja työnantajasta, tietoja velkajärjestelystä ja luottoluokitus.

Kirjautumistiedot kuten sähköpostiosoite ja pankin kirjautumistiedot.

Tallenteet ja dokumentaatio yhteydenotostasi DNB Auto Financen kanssa.

Muut henkilötiedot jotka ovat lähetetty hakemuksen/ yhteydenottopyynnön/sopimuksen yhteydessä tai jotka ovat muuten tallennettu sopimuksen hallinnoinnin yhteydessä sekä liittyen pyydettyyn toimintaan ennen tai jälkeen sopimuksen solmimista.

Mitä me teemme:

Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamiseen, hallinnointiin ja mukauttamiseen, verkkopalveluun kirjautumisen mahdollistamiseen sekä asiakaspalvelun tarjoamiseen, kuten voidaksemme päättää lainan, luottokortin tai muun luoton myöntämisestä. Riitatilanteessa koskien esimerkiksi maksua, meillä on oikeus käyttää tietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeusperuste:

Sopimusten täytäntöönpano. Riitatilanteessa meillä on oikeus käsitellä tietojasi oikeutetun etumme perusteella.

Säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään sopimuskauden ajan ja enintään 12 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää pidempään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkiksi tiedot koskien myönnettyä luottoa säilytetään viisi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen, ja itse sopimus säilytetään seitsemän vuotta sen päättymisen jälkeen. Lisäksi henkilötietojen säilytysaika voi ylittää 12 kuukautta sopimuksen päättymisestä oikeudellisen vaateen, kuten maksuriidan, todentamiseksi, puolustamiseksi tai esittämiseksi.

Sinun oikeutesi:

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on, että se on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Jos vastustat tällaista käsittelyä, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä vain, mikäli tälle on olemassa tärkeät perusteet, jotka ovat painavampia kuin omat etusi. Lisätietoa oikeuksistasi saat kappaleesta 9.

Henkilötiedot:

 • Yhteystiedot kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.
 • Tiedot luoton myöntämistä varten kuten pankkiyhteystiedot, tietoja työnantajasta, luottoluokitus, liiketoimet, johtavat asemat ja omistusosuudet yrityksissä, sekä tiedot koskien tosiasiallista edunsaajaa.
 • Kirjautumistiedot kuten sähköpostiosoite ja pankin kirjautumistiedot.
 • Tiedot liittyen ”poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön” tai tällaisen henkilön perheenjäsenen tai läheisen yhtiökumppanin asemaan, kuten kansallisen parlamentin jäsenenä, valtioneuvoston jäsenenä, valtion omistaman yhtiön johtotehtävissä tai muussa vastaavassa tehtävässä toimiva henkilö.
 • Tiedot liittyen siihen, onko henkilö listattu kansainvälisillä pakotelistoilla.
 • Tiedot liittyen asiakkaiden luokitteluun Rahoitusmarkkinadirektiivin (MiFID) mukaisesti.
 • Tiedot koskien kotipaikkaa verotuksellisia tarkoituksia varten.

Mitä me teemme:

Käsittelemme henkilötietojasi DNB Auto Financen velvoitteiden noudattamiseksi sovellettavan lain, kuten Suomen kirjanpitolain, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, pääomavaatimussääntöjen ja verotuslainsäädännön, mukaisesti sekä tarkistaaksemme henkilötietoja sovellettavia pakotelistoja vasten.

Oikeusperuste:

Lakisääteinen velvoite

Säilytysaika:

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin kyseisen lakisääteisen velvoitteen täyttäminen edellyttää.

Sinun oikeutesi:

Lisätietoa oikeuksistasi saat kappaleesta 9.

Henkilötiedot:

Yhteystiedot kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite. Selaustavat ja käyntihistoria kuten millä sivuilla vierailit meidän (ja kolmannen osapuolen) verkkosivustoilla sekä kuinka kauan vierailusi kesti. Tilaus- ja maksutiedot kuten tilaushistoria ja maksujen tiedot.

Demografiset tiedot kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, asuinpaikka ja koulutus.

Mitä teemme:

Käsittelemme henkilötietojasi markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Markkinoinnin kohdentamisella tarkoitamme asiakaspohjamme luokittelua demografisten valintakriteerien, kuten iän, sukupuolen, siviilisäädyn tai asuinpaikan perusteella, lähettääksemme suoramarkkinointia ja räätälöimätöntä tietoa tarjouksista, palveluista, uutisista ja kilpailuista.

Jos haluat saada räätälöityjä tarjouksia ja tietoa erityisesti sinulle suunnatuista uutisista ja kilpailuista, esimerkiksi tarjouksia erityisen edullisista palvelupaketeista, tarvitsemme
suostumuksesi. Analysoimme silloin esimerkiksi sitä, minä kuukausina käytät eri palvelujamme ja kuinka usein. Analysoimme myös tapasi selailla verkkosivustoamme, osto- ja maksuliikennehistoriasi sekä nimesi, ikäsi, sukupuolesi, osoitteesi ja koulutuksesi, jotta voimme tarjota sinulle olennaista tietoa.

Oikeusperuste:

Markkinointia varten: Oikeutettu etu ellet vastusta markkinointia. Sähköiseen suoramarkkinointiin (automatisoitujen soittojärjestelmien, sähköpostiviestien, tekstiviestien, kuvaviestien ja muiden automaattisten järjestelmien välityksellä) tarvitsemme suostumuksesi (sähköisen viestinnän palveluista annetun lain vaatimusten mukaisesti). Kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sähköpostiviestien, tekstiviestien, kuvaviestien ja muiden automaattisten järjestelmien välityksellä: Suostumus. Jos olemme saaneet sinulta sähköpostiviestiin, tekstiviestiin, puheviestiin, ääniviestiin tai kuvaviestiin liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, voimme käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen sähköisessä suoramarkkinoinnissa.

Säilytysaika:

Jos olet asiakkaamme: Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään sopimuskauden ajan ja enintään 12 kuukautta sen päättymisen jälkeen. Tämä edellyttää tietenkin, ettet tänä aikana ole vastustanut suoramarkkinointia, ja sähköisen suoramarkkinoinnin osalta, että olet antanut suostumuksesi kyseiseen markkinointiin.

Jos et vielä ole asiakkaamme: Meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa 3 kuukautta siitä lähtien, kun saimme yhteystietosi. Tämä edellyttää tietenkin, ettet ole vastustanut suoramarkkinointia, ja sähköisen suoramarkkinoinnin osalta, että olet antanut suostumuksesi kyseiseen markkinointiin. Jos päätät tulla asiakkaaksemme, kohdan ”Jos olet asiakkaamme” tiedot soveltuvat myös sinuun.

Sinun oikeutesi:

Sinulla on aina oikeus vaatia, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus, jos tarvitsemme henkilötietojesi käsittelyyn suostumustasi. Jos peruutat suostumuksesi, et enää saa sinulle kohdennettua tietoa ja tarjouksia. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on, että se on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Jos vastustat tällaista käsittelyä, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä vain, mikäli tälle on olemassa tärkeät perusteet, jotka ovat painavampia kuin omat etusi. Lisätietoa oikeuksistasi saat kappaleesta 9.

Henkilötiedot:

Yhteystiedot kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite. Ostotavat kuten tiedot siitä, miten käytät tuotteitamme ja palvelujamme sekä tiedot ostotavoistasi (esimerkiksi minä kuukausina yleensä käytät palvelujamme). Tilaus- ja maksutiedot kuten tilaushistoria ja maksujen tiedot. Demografiset tiedot kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, asuinpaikka ja koulutus. Selaustavat ja käyntihistoria kuten millä sivuilla vierailit meidän (ja kolmannen osapuolen) verkkosivustoilla sekä kuinka kauan vierailusi kesti.

Mitä me teemme:

Käsittelemme henkilötietojasi markkina- ja asiakasanalyyseissamme, jotka koostuvat pääasiassa tilastotiedoista ja toteutettujen markkinointisegmentaatioiden ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tiedoista. Käytämme analyysiemme tuloksia parantaaksemme, korvataksemme tai kehittääksemme uusia palveluita, menetelmiä tai työtapoja, jotta voimme täyttää sinun ja muiden asiakkaidemme odotukset ja toiveet sekä tarjotaksemme, hallinnoidaksemme ja parantaaksemme asiakaspalveluamme ja parantaaksemme kokemustasi kanssamme. Voimme esimerkiksi käsitellä henkilötietoja asiakaspalvelumme parantamiseen, uusien pakettiratkaisujen tarjoamiseen tai verkkosivustomme mukauttamiseen vastataksemme sinun ja muiden asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme kuitenkin tehdä selväksi, että pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan tai pseudonymisoimaan henkilötietosi tämän tarkoituksen saavuttamiseksi.

Jos olet asiakkaamme ja olet rahoittanut auton jonkun rahoitustuotteemme avulla, käsittelemme henkilötietojasi siirtääksemme niitä autoliikkeelle, joka toimitti auton sinulle, sekä kyseisen automerkin, jonka kanssa teemme yhteistyötä, pääedustajalle. Siirrämme tietoja, jotta voisit esimerkiksi asioidessasi välittäjän kanssa saada tältä tietoja, kun olet kiinnostunut uuden auton ostamisesta ja haluat helposti saada rahoitussopimustasi koskevia tietoja, kuten tietoja sopimuksen kestosta sekä sopimuksen lunastamisen hinnasta. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi luottojen laadunarviointiin pääomavaatimustarkoituksia varten, taloudellisen neuvonnan perustana tai tarjotaksemme tietoa DNB Auto Financen tuotteista ja palveluista.

Oikeusperuste:

Oikeutettu etu ellet vastusta käsittelyä. Mikäli vastustat käsittelyä voimme kuitenkin käsitellä henkilötietoja, jos oikeutetut etumme ovat painavampia kuin vastustamisen perusteet.

Säilytysaika:

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi tähän tarkoitukseen sopimussuhteen ajan ja enintään 12 kuukautta sen päättymisen jälkeen.

Sinun oikeutesi:

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on, että se on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Jos vastustat tällaista käyttöä, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä vain, mikäli tälle on olemassa tärkeät perusteet, jotka ovat painavampia kuin omat etusi. Lisätietoa oikeuksistasi saat kappaleesta 9.

Henkilötiedot:

Yhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite. Tilaus- ja maksutiedot kuten osto- ja maksuliikennehistoria.

Mitä teemme:

Jos DNB Auto Financessa toteutetaan rakennemuutos esimerkiksi jakamalla se useisiin liiketoiminta- alueisiin, tai jos kolmas osapuoli tahtoo ostaa DNB Auto Financen tai
asiakastietokantaamme, luovutamme sinun ja muiden asiakkaidemme henkilötiedot vastaanottavalle yhtiölle. Tällöin yhtiö jatkaa henkilötietojesi käsittelyä samoihin, tässä Tietosuojaselosteessa määrittelemiimme tarkoituksiin, ellei sinulle siirron yhteydessä toisin ilmoiteta.

Oikeusperuste:

Oikeutettu etu ellet vastusta käsittelyä. Mikäli vastustat käsittelyä voimme kuitenkin käsitellä henkilötietoja, jos oikeutetut etumme ovat painavampia kuin vastustamisen perusteet.

Säilytysaika:

Jos DNB Auto Finance lakkaa olemasta esimerkiksi fuusion, selvitystilan tai konkurssin seurauksena, tai jos DNB Auto Financen asiakastietokanta siirretään vastaanottavalle yhtiölle, poistamme henkilötietosi, jos emme tarvitse niitä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Jos DNB Auto Finance ostetaan tai se jaetaan rakennemuutoksen yhteydessä, jatkamme henkilötietosi säilyttämistä ja käyttöä tämän Tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti, ellei sinulle siirron yhteydessä toisin ilmoiteta.

Sinun oikeutesi:

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on, että se on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Jos vastustat tällaista käyttöä, jatkamme henkilötietojesi käsittelyä vain, mikäli tälle on olemassa tärkeät perusteet, jotka ovat painavampia kuin omat etusi. Lisätietoa oikeuksistasi saat kappaleesta 9.

4 MISTÄ HENKILÖTIETOSI OVAT PERÄISIN

4.1

Käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot ovat peräisin eri lähteistä. Tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja puhelinnumero, ovat annettu käyttäjätilin rekisteröimisen, hakemuksen ja sopimuksen laatimisen yhteydessä sekä tuotteitamme ja palveluitamme käytettäessä. Keräämme sinusta myös henkilötietoja julkisista rekistereistä ja yhteistyökumppaneilta, kuten esimerkiksi tietoja koskien asuinosoitettasi.

4.2

Luottotietoina käytettävät henkilötiedot hankitaan ainoastaan sinulta, luottotietorekistereistä (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy), väestötietojärjestelmästä tai muista viranomaisten rekistereistä, joihin kyseisiä tietoja talletetaan yleistä käyttöä varten. Saatamme myös käsitellä taloudellista asemaasi ja maksukäyttäytymistäsi koskevia henkilötietoja, joita olemme saaneet sinun ja meidän välisen asiakassuhteen perusteella ja jotka olemme lainmukaisesti tallettaneet asiakasrekisteriimme. Suostumuksellasi saatamme hankkia henkilötietoja myös muista tietolähteistä, edellyttäen, että tällainen käsittely on sallittua henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla.

4.3

Jotta voit solmia sopimuksen DNB Auto Financen kanssa ja jotta voimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, sinun on annettava meille tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna liiketoimintoihimme tarvitsemiamme tietoja, emme valitettavasti voi solmia sopimusta kanssasi tai tarjota sinulle tuotteita tai palveluita.

5 AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO

5.1

DNB Auto Financen luottopäätösprosessi on automatisoitu tiettyjen tuotteiden ja palvelujen osalta. Luottopäätösprosessissa käsittelemme henkilötietojasi luodaksemme sinusta profiilin, joka muodostaa perustan luottokelpoisuutesi arvioimiselle. Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa, että algoritmi tekee päätöksen ja ilmoittaa sinulle, mikäli sinulle myönnetään luottoa. Nämä prosessit auttavat meitä tekemään oikeudenmukaisia ja vastuullisia päätöksiä.

5.2

DNB Auto Financen automaattisen päätöksenteon perustana käytetään omaa pisteytysmallia, jossa tiedot on osittain kerätty hakemuksestasi ja luottotietoyhtiöiltä ja osittain sisäisistä tiedoista, jotka koskevat muun muassa tämänhetkistä sitoumustasi DNB Auto Financen kanssa ja tämän hallinnointia, sekä aikaisempia sitoumuksiasi DNB Auto Financen kanssa. Pisteytysmallin muuttujia, jotka vaikuttavat päätökseen, ovat muun muassa tulosi, velkasi, luottokäyttäytymisesi, mahdolliset maksuhäiriösi, nykyisten ja entisten luottojenmaksuhistoria, luottotiedot koskien mahdollisia yhteyksiäsi muihin yhtiöihin, mitä kuluja sinulla saattaa olla esimerkiksi asuinalueesi ja samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella, sekä rahoitetun kohteen ominaisuudet (jos soveltuu).

5.3

Pisteytysmalli tarkistaa velanhoitokykysi sekä luottoluokituksesi. Maksukykysi arvioimiseksi yllä kuvailtuja tietoja verrataan rahoituksen määrään ja laina- aikaan. Lisäksi hakemuksesi luokitteluun vaikuttavat tietyt sisäiset profiilisäännöt, joita voivat olla esimerkiksi vaatimus siitä, ettei sinulla ole maksuhäiriömerkintöjä tai että olet asunut Suomessa tietyn vähimmäisajan. Kun yllä kuvattuja tietoja tarkastellaan näiden sääntöjen yhteydessä, tehdään automaattinen tai manuaalinen päätös. Tietoja, jotka saattavat johtaa hakemuksesi automaattiseen hylkäämiseen, ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät tai se, että Suomessa asumista koskeva vähimmäisaika ei täyty. Mikäli hakemustasi ei automaattisesti hylätä tai siirretä harkintaan, saat pisteytystuloksen, jonka perusteella lopullinen luottopäätös voidaan tehdä. Päätös myönnettävän luoton määrästä voidaan tehdä kyseisen pisteytystuloksen pohjalta.

5.4

Automatisoidun päätöksenteon seurauksena saat hakemustasi koskevan päätöksen, eli sinulle voidaan myöntää laina tai luottohakemuksesi voidaan evätä. Pisteytysmallin perusteella voidaan tehdä kolmenlaisia päätöksiä: hakemuksesi voidaan automaattisesti hyväksyä, siirtää harkittavaksi tai hylätä. Koulutetut luotonvalvojat käsittelevät kaikki harkittavaksi siirretyt hakemukset sekä osan automaattisesti hylätyistä hakemuksista. Jos luottotietorekisterin mukaan sinulla on huono luottoluokitus, luottoa ei myönnetä. Myös suuret velkasi, matalat tulosi tai suuret menosi voivat vaikuttaa mahdollisuuksiisi lainata rahaa tai lainan ehtoihin.

5.5

Käyttämämme automatisoidut luottopäätösprosessit tarkastetaan ja varmistetaan säännöllisesti varmistaaksemme, että ne ovat oikeudenmukaisia, puolueettomia ja tehokkaita. Jos haluat kommentoida tehtyä päätöstä tai haluat riitauttaa sen, voit olla meihin yhteydessä tämän tiedoston lopusta löytyvien yhteystietojen avulla. Tällöin tarkastamme manuaalisesti päätöksen sekä niiden tietojen, joihin kyseinen päätös on perustunut, että mahdollisesti antamiesi lisätietojen perusteella. Tämän tarkastuksen suorittaa henkilö, jolla on oikeus muuttaa päätös, mikäli se todetaan virheelliseksi.

6 KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

6.1

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot kerättiin tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Kun emme enää tarvitse henkilötietojasi, poistamme ne järjestelmistämme, tietokannoistamme ja varmuuskopioistamme. Yllä olevissa taulukoissa kappaleessa 3 on tietoa siitä, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi mihinkin tarkoitukseen. Henkilötietojen säilyttämiseen voi olla myös muita syitä, esimerkiksi lain vaatimusten noudattaminen, oikeudellisten etujemme valvonta tai muu tärkeä yleinen etu.

7 KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

7.1

DNB Auto Finance luovuttaa, voimassa olevien pankkisalaisuussääntöjen mukaisesti, henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten konsernin muille yhtiöille, tai yhteistyöyrityksillemme, jotta voisimme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme. Henkilötietoja luovutetaan esimerkiksi konsernin muille yhtiöille rahanpesun estämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten. Luovutamme velallisiin, luottoihin sekä
lyhennyksiin liittyviä tietoja Verohallinnon Tulorekisteriyksikön valtakunnalliseen
positiiviseen luottotietorekisteriin. Lisäksi luovutamme tietosi uudelle velkojalle, mikäli
saatava siirtyy.
Joissain tapauksissa meidän täytyy myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisten, kuten Norjan tai Suomen Finanssivalvonnan, Suomen Verohallinnon tai Suomen Kansaneläkelaitoksen, pyynnöstä tai muille toimijoille oikeudellisten prosessien, yrityskauppojen tai vastaavien yhteydessä.

7.2 Lukuumme toimivat henkilötietojen käsittelijät

DNB Auto Financen lukuun toimii henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät
henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan tämän tietosuojaselosteen
ehtoja noudattaen. Käyttämiämme henkilötietojen käsittelijöitä ovat:

 • IT-palveluiden tarjoajat, jotka ylläpitävät DNB Auto Financen tietojärjestelmiä
 • Autoliikkeet, jotka käsittelevät rahoitushakemuksia lukuumme
 • Erääntyneiden saatavien perinnässä auttavat perintäyhtiöt
 • Palveluntarjoajat, jotka selvittävät takaisinotettavan ajoneuvon sijaintia ja haltijaa

8 MISSÄ HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

8.1

DNB Auto Finance pyrkii aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Tietyissä tapauksissa voimme luovuttaa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Jos henkilötietoja siirretään tällaiseen maahan, varmistamme, että henkilötiedot ovat edelleen turvattuja ja että siirto tapahtuu lain mukaisesti.

8.2

Siirtäessämme henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, joka ei tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa, sovellamme Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Löydät ne täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi.

9 SINUN OIKEUTESI

9.1 Vastuumme oikeuksistasi

9.1.1

DNB Auto Finance vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lain mukaisesti ja että oikeutesi toteutuvat. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos haluat käyttää oikeuksiasi. Yhteystietomme ovat tämän Tietosuojaselosteen lopussa.

9.1.2

DNB Auto Finance on velvollinen vastaamaan oikeuksiesi käyttämiseen liittyviin pyyntöihisi kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ne. Jos pyyntösi on monimutkainen tai jos pyyntöjä on tullut runsaasti, meillä on oikeus pidentää aikaa kahdella kuukaudella. Jos katsomme, ettemme pysty toteuttamaan pyyntöäsi, olemme kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta velvollisia ilmoittamaan sinulle syyn tähän sekä kertomaan sinulle oikeudestasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9.1.3

Kaikki tiedot, viestintä ja toteuttamamme toimenpiteet ovat sinulle maksuttomia. Jos oikeuksiisi liittyvä pyyntö kuitenkin on selvästi perusteeton tai kohtuuton, meillä on oikeus veloittaa toimitusmaksu tietojen välittämisestä sinulle tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta, tai kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi.

9.2 Oikeus saada tiedot ja oikaista, poistaa tai rajoittaa niitä

9.2.1

Sinulla on oikeus pyytää DNB Auto Financelta:

a) Pääsyä henkilötietoihisi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää meiltä rekisteriote siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada maksuton kopio käsittelemistämme henkilötiedoista. Meillä on oikeus veloittaa toimitusmaksu lisäkopioista. Jos teet pyynnön sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse, toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.
b) Henkilötietojesi oikaisemista. Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme oikaisemme, anonymisoimme, poistamme tai täydennämme henkilötietoja, joiden havaitsemme olevan virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia. Sinulla on myös oikeus täydentää tietoja, jos niistä puuttuu jotakin oleellista.
c) Henkilötietojesi poistamista. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi, jos niiden käytölle ei ole enää hyväksyttävää syytä. Henkilötiedot tulisi poistaa, jos:
(i) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin me keräsimme ne,
(ii) käsittelemme tietojasi antamasi suostumuksen nojalla ja peruutat tämän suostumuksen,
(iii) vastustat henkilötietojesi käsittelyä, eikä meillä ole sinun etujasi ja oikeuksiasi painavampia tärkeitä syitä käsittelylle,
(iv) olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti, tai
(v) meillä on lakisääteinen velvoite poistaa henkilötiedot.
Lainsäädännöstä tai muusta painavasta syystä saattaa johtua, ettemme välttämättä voi poistaa henkilötietojasi välittömästi. Lopetamme silloin henkilötietojesi käytön muihin kuin lainsäädännön vaatimiin tai muista painavista syistä tarpeellisiin tarkoituksiin.
d) Käytön rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tilapäisesti. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kun:
(i) katsot, että henkilötietosi ovat virheellisiä ja olet pyytänyt niiden oikaisua kohdan 9.2.1 b) mukaisesti, sillä aikaa kun selvitämme henkilötietojen oikeellisuutta,
(ii) henkilötietojen käsittelylle ei ole laillista perustetta etkä halua, että tiedot poistetaan,
(iii) me rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse henkilötietoja omiin tarkoituksiimme, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, tai
(iv) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä kohdan 9.3.1 mukaisesti ja odotat arviointia siitä, ovatko tärkeät etumme painavampia kuin omasi.

9.2.2

Me DNB Auto Financella ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin tiedottaaksemme kaikille kappaleen 7 mukaisesti henkilötietoja vastaanottaneille, jos olemme oikaisseet tai poistaneet tietoja tai rajoittaneet niihin pääsyä sen jälkeen, kun olet pyytänyt meitä tekemään niin. Pyynnöstäsi annamme sinulle tietoa siitä, mille tahoille olemme luovuttaneet henkilötietoja.

9.3 Oikeutesi vastustaa käsittelyä

9.3.1

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme oikeutetun etumme (katso kappale 3 ylempänä). Jos vastustat tällaista henkilötietojen käsittelyä, käytämme jatkossa henkilötietojasi vain silloin, kun meillä on käsittelyn jatkamiselle tärkeät perusteet, jotka ovat painavampia kuin omat etusi.

9.3.2

Jos et halua, että DNB Auto Finance käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on aina oikeus vastustaa niiden käyttöä kyseiseen tarkoitukseen ottamalla meihin yhteyttä. Kun olemme vastaanottaneet tiedon vastustuksestasi, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tällaisiin markkinointitarkoituksiin.

9.4 Oikeutesi peruuttaa suostumuksesi

Sellaisen käytön osalta, jonka oikeusperusteena on antamasi suostumus (ks. kappale 3 ylempänä), voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän Tietosuojaselosteen lopusta. Jos peruutat suostumuksesi, et välttämättä pysty käyttämään tuotteitamme ja palvelujamme tarkoitetulla tavalla.

9.5 Oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada joitain sinua koskevia henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun henkilötietojesi käsittely on automatisoitu, ja käsittely perustuu suostumukseesi tai sinun ja meidän välisen sopimukseen. Sinulle tämä tarkoittaa, että sinulla on esimerkiksi oikeus saada ja siirtää mitä tahansa henkilötietoja, jotka olet syöttänyt voidaksemme täyttää sopimuksen kanssasi.

9.6 Oikeutesi valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä Suomen tietosuojavaltuutetulle valitus siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

10 SUOJAAMME HENKILÖTIETOJASI

Sinun pitäisi aina voida luovuttaa henkilötietojasi meille turvallisin mielin. DNB Auto Finance on siksi ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin turvallisuustoimiin suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, muutoksilta ja poistoilta. Jos tietoturvauhka voi vaikuttaa sinuun tai henkilötietoihisi merkittävästi, kuten petoksen tai identiteettivarkauden riskiin,, olemme yhteydessä sinuun ja kerromme, mitä voit tehdä riskin minimoimiseksi.

11 MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

DNB Auto Financella on oikeus tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen milloin tahansa. Kun teemme muutoksia, jotka eivät ole pelkästään kielellisiä tai toimituksellisia, tiedotamme sinua selkeästi näistä muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat sinuun, ennen kuin ne astuvat voimaan. Jos muutos edellyttää suostumustasi, etkä hyväksy muutettuja ehtoja, sinulla on oikeus päättää kanssamme solmimasi sopimus ennen ehtojen voimaan astumista.

12 YHTEYSTIEDOT

Älä epäröi ottaa meihin DNB Auto Financella yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojen käsittelystä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä meihin:

Tietosuojayhteyshenkilö:
DNB Auto Finance Oy, y-tunnus 2690538-8
Osoite: Urho Kekkosenkatu 7B, 00100-Helsinki

Mikäli haluat tilata rekisteriotteen tai käyttää oikeuksiasi, käytä verkkosivuiltamme löytyvää lomaketta ja ota yhteyttä:

Tietosuoja:
DNB Auto Finance Oy, y-tunnus 2960538-8
Osoite: Urho Kekkosenkatu 7B, 00100-Helsinki

Puhelin: 0102060700

13 REKISTERIOTTEEN TILAUSLOMAKE

Lataa PDF-tiedosto oheisesta linkistä rekisteriotteesi tilaamista varten

Lataa rekisteriotteen tilauslomake (PDF)